Эцэг эхчүүдэд мэргэжил олгох

Тус сангийн тусламжинд хамрагддаг эцэг эхчүүдийг мэргэжил олгох сургалтанд хамруулж, тэднийг хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангадаг.

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны 11-р сарын 30 нд

To Top