Хүүхдийн авъяасыг дэмжих

Авъяаслаг хүүхдүүдийг сурч буй секц дугуйландаа үргэлжлүүлэн суралцаж өөрийн авьяас чадвараа тасралтгүй хөгжүүлж, өөртөө итгэх итгэлээ  нэмэгдүүлэхэд нь туслах зорилготойгоор тэдний дугуйлангийн сургалтын төлбөрийг нь төлж, анхаарал тавьдаг.

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны Nov 30 нд

To Top