2016 онд Тайваний хүүхдийн сангийн хэрэгжүүлсэн зарим нэг арга хэмжээнээс та бүхэнтэй хуваалцаж байна.
Бид үүнээс гадна өөр маш олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг тусламжинд хамрагдаж байгаа өрхүүд болоод хүүхдүүдийнхээ төлөө зохион байгуулдаг билээ.

    —>

To Top