Сайн дурын туслалцаа, үйлчилгээ

Тайваний хүүхдийн сан нь дараах хэлбэрээр сайн дурынхан болон бусад байгууллага болон хувь хүмүүстэй хамтран ажиллана.

  1. Англи болон хятад хэлтэй хүмүүс бидэнд туслан хүүхэд болон ивээн тэтгэгч хоорондын захиаг орчуулах, бусад бичиг баримт боловсруулахад туслах.
  2. Тайваний хүүхдийн сангийн оюутны сайн дурын багтай хамтран тусламжинд хамрагддаг айл өрхөд тусалж гэр орон засаж тохижуулах болон шаардлагатай хүн хүчний тусламж үзүүлэхэд хамтарч ажиллах.
  3. Тайваний хүүхдийн сангийн нийгмийн ажилтнаас мэдээлэл авч тусламжинд хамрагддаг айлд туслалцаа үзүүлж болно.

7-3

Бидэнд тусалж дэмждэг та бүхэндээ баярлалаа.

To Top