Хичээлийн хэрэгслээр хангах хөтөлбөр-2017

Энэ жилийн  Тайваний хүүхдийн сангийн  Хичээлийн хэрэгслээр хангах хөтөлбөрийн  хүрээнд 7, 8-р сард тусламжид хамрагдаж байгаа 1-9 ангийн нийт 6600 хүүхдэд хичээлийн хэрэгслийн дэмжлэг үзүүлж, мөн хотын 9 дүүрэг орон нутгийн 5 сумын 1396 хүүхдэд сурагчийн дүрэмт хувцас олгосон.
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байгаа 600 хүүхдэд цэцэрлэгээс шаарддаг хичээлийн хэрэгслийг нь мөн тайваний сангаас бэлдэж өгсөн.
Шинээр анги дэвшин суралцаж байгаа хүүхдүүддээ сурлагын өндөр амжилт хүсье!
Шинэ хичээлийн жилдээ илүү хичээнгүй суралцаарай.

To Top