ТӨСЛИЙН ХЭЛТЭС

Ядуу өрхийн хүүхдүүд, эцэг эхчүүдэд боловсрол олгох, нийгэмд зайлшгүй хэрэгтэй байгаа төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж, нийгмийн эмзэг бүлгийн амьдралыг сайжруулах зорилгоор ажилладаг. Дараах төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг.

To Top