“Номын өргөө” төсөл

Монгол хүүхэд залуусыг ном унших таатай нөхцөл бололцоогоор хангах, хичээлийн бус цагаар хичээл давтах, авьяасаа хөгжүүлэх зорилгоор 2009 оноос эхлэн Номын өргөө төслийг хэрэгжүүлэн одоогийн байдлаар 20 газар номын өргөө тохижуулаад байна. Эдгээр номын сангуудад шатар, зураг, сургалт зэрэг арга хэмжээ зохиож хүүхдүүдийн сурах хүслийг нэмэгдүүлдэг. Эдгээр 20 номын сан нь СБД 12,14 хороо, Хан-Уул 3,5,12,14 хороо, Баянзүрх 19,20 хороо, СХД 25 хороо, Чингэлтэй 15 хороо, Налайх 2 хороо, Баянгол 7 хороо, Багануур 5 хороо, үүнээс 2 номын өргөө нь дунд сургууль дээр, бусад нь хорооны байранд байрлаж байна.

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны Dec 02 нд

To Top