“Төрийн захиргааны болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах” төсөл

Тус төслийг голчлон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, тухайн бүс нутгийн хүүхдүүдийн амьдрах орчин, сургуулийн орчинг сайжруулах зорилготой.

   Улаанбаатар хоттой харьцуулахад хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдийн сурах орчин муу байна. Иймд Тайваний сан хөдөө орон нутгийн  сургууль, цэцэрлэгийн байрны засвар үйлчилгээ, сантехникын засвар, дотуур байранд шаардлагтай хэрэгсэл болон гал тогооны бүрэн хэрэгсэл,  сурагчдад хичээлийн хэрэгсэл олгож хүүхдүүдийн сурах амьдрах орчинг сайжруулах зорилготой.

Мөн аймгуудын сургуулийн номын санд орчин үеийн ном товхимол өгч алслагдмал бүс нутгийн хүүхдүүдэд  ном унших боломжийг нэмэгдүүлдэг.

Шинэчилсэн: 2020 он

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны Dec 02 нд

To Top