Хүүхэд хүмүүжлийн сургалт

Эцэг эхчүүдэд хүүхэд хүмүүжлийн зөв арга барил, хүүхдийн онцлог, хүүхдийн өсөл хөгжилтийн талаар мэдлэг олгох зорилготой болно.

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны 11-р сарын 30 нд

To Top