Хөдөлгөөнт номын сан

Тусламжинд хамрагддаг хүүхдүүдийг хичээлээс гадуур ном унших, номонд сонирхолтой болгох үүднээс сар бүр тусламжийн мөнгө тараалтаар төв байранд болон алслагдсан дүүргүүд рүү очиж номоо зээлдүүлдэг байгаа. 2015 онд нийт 6601 удаа ном зээлдүүдсэн.

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны Nov 30 нд

To Top