Эмчилгээнд туслах төсөл

Тусламжинд хамрагдаж буй зарим хүүхдүүд монголд эмчлүүлэх боломжгүй өвчнийг гадаадад очиж эмчлүүлэх зорилготой. 2015 оны 04 сарын 11-нд тусламжинд хамрагддаг 3 хүүхэд эцэг эх, тайваний сангийн нийгмийн ажилтны хамт Тайваньд очиж гартаа амжилттай хагалгаа хийлгэсэн.

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны 11-р сарын 30 нд

To Top