Оюутны сургалтын тэтгэлэг

Их дээд сургууль болон коллежед суралцаж байгаа оюутнуудад сургалтын тэтгэлэг олгож өрхөд тулгарч байгаа дарамтыг багасгаж, тэтгэлэг авсан оюутан маань тайваний сан дээрээ бага хэмээний ажил хийж тусалдаг байгаа.

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны Nov 30 нд

To Top