Санхүүгийн дэмжлэг үзүүүлэх

Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нь  тус сангийн халамжийн үйлчилгээний хамгийн гол арга хэмжээ юм. Одоогийн байдлаар тус санд хамрагддаг нийгмийн эмзэг давхаргын айл өрхийн хүүхдүүдэд сар бүр 5000 төгрөгийн мөнгөн дэмжлэг үзүүлэхээс гадна  өрхийн санхүүд дарамт учирдаг  1, 2, 8, 10, 12 саруудад нэмэлт мөнгө 15000 төгрөг олгодог. Энэ нь хүүхдүүдийн хамгийн анхан шатны хэрэгцээг хангаж, улмаар тэднийг амжилттай суралцуулж, тухайн өрхийг ядуурлаас гаргах зорилготой.

2016 оны 9 сарын байдлаар нийт 3219 өрхийн 9624 хүүхдэд тусалж байна.

 

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны Nov 30 нд

To Top