Манлайлагч бэлтгэх хөтөлбөр

Онц сайн сурдаг авьяаслаг оюутанд тэтгэлэг олгож Тайваньд суралцуулах зорилготой. 2016 оны 09 сард анх удаа тус санд хамрагддаг оюутан хүүхэд  мөрөөдлөө биелүүлэхээр Тайваньд IMBA мастерт суралцаж байна.

Ангилал үйл ажиллагаа

Ангилал :

Огноо : 2016 оны Nov 30 нд

To Top