Сараа ба Тайваний хүүхдийн сан

Сараа бол маш хичээнгүй, жинхэнэ сайн дурч. Тайваний хүүхдийн санд хамрагдаж байхдаа идэвхитэй, санаачлагатай байж, төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдэд оролцож, ямагт өөрийгөө хөгжүүлж, олон найз нөхөдтэй болж чадсан. 2006 онд их сургуулиа амжилттай төгссөн. Бусдад үлгэр дуурайл болж чадах, үргэлжлүүлэн Тайваний сангийн сайн дурын багт ажилласаар байгаа хичээнгүй Сараагийн түүхийг та бүхэнтэй хуваалцаж байна.

To Top